ramplan

RİBA Ortaokul Veli Anketi - Giriş Formu

YÖNERGE:
Değerli velimiz;
Bu form çocuklarınızın rehberlik ihtiyacını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen aşağıda belirtilen alanlarda çocuklarınızın rehberlik hizmetlerine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin görüşünüzü belirtiniz
1 ---> "Hayır Kesinlikle Katılmıyorum"
2 ---> "Hayır Katılmıyorum"
3 ---> "Kararsızım"
4 ---> "Evet Katılıyorum"
5 ---> "Evet Kesinlikle Katılıyorum"

Anket maddelerini cevaplarken yukardeki seçeneklerden size uygun olanı seçin. Lütfen cevapları boş bırakmayınız.
Riba Anketi ile ilgili gerçekçi bir değerlendirme ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.