ramplan

RİBA Lise Öğrenci Anketi - Giriş Formu

YÖNERGE:
Sevgili öğrenciler;
Bu form rehberlik ihtiyaçlarınızı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
1 ---> "Hayır Kesinlikle Katılmıyorum"
2 ---> "Hayır Katılmıyorum"
3 ---> "Kararsızım"
4 ---> "Evet Katılıyorum"
5 ---> "Evet Kesinlikle Katılıyorum"

Anket maddelerini cevaplarken yukardeki seçeneklerden size uygun olanı seçin. Lütfen cevapları boş bırakmayınız.
Riba Anketi ile ilgili gerçekçi bir değerlendirme ancak sizin gerçekçi olmanızla mümkündür.